BRYLLUP:

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.Det skal I gøre:

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:

- Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet samt aftale Ønskes bryllup, kontaktes kirkekontoret for aftale om dato og yderligere praktiske oplysninger. Bryllupper foregår normalt om lørdagen på ét af disse klokkeslet: 13.30, 15.00 eller 16.30.  I kan blive gift i Torsted Kirke eller i Østerhåb Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

- Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen/Borgerservice, som I skal aflevere på kirkekontoret.  For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Denne kan evt. rekvireres elektronisk via www.borger.dk. Vær opmærksom på, at en prøvelsesattest max. må være 4 måneder gammel!

- Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser skal indsendes til kirkekontoret, som noterer dette i cpr. registeret.

- Vælg navn: Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen udfylde en ansøgning om navneændring på bryllupsdagen på www.borger.dk. Det er en god idé at gøre jeres bopælssogn opmærksom på, at I har sendt en eller to ansøgninger, da det er dem som sagsbehandler navneændringen/navneændringerne (også selv om I måske skal vies i et andet sogn eller på rådhuset), og dermed er dem, som vil kunne hjælpe i tilfælde af evt. spørgsmål, rettelser eller lign..

Samtale med præsten:  

Alle kommende brudepar i Torsted Sogn bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen det er også en samtale om, hvad et ægteskab egentligt er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentligt?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til hende.

Traditioner:

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

HUSK:

- Hvis I evt. ønsker at kirken skal pyntes, aftales dette med kirketjener Lisa Bondo på tlf.: 4014 2364.

- Hvis I evt. ønsker at kaste ris, er I velkommen til dette - blot det er udenfor og ikke i kirke eller våbenhus.

- NYD DET ;O)!!!