TÆNK, OM VI FIK EN GOD DISKUSSION OM KIRKENS RELEVANS.

Hvad er egentlig meningen med det hele?

Menighedsrådet i Torsted arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Rådets rolle og opgaver

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Et menighedsråd vil dog altid have mindst fem medlemmer.

For at stille op skal du:

Være over 18 år

Være medlem af folkekirken

Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

Sådan stiller du op

Orienteringsmøde

18. august 2020 kl. 19: Offentligt orienteringsmøde om valg i Torsted Sognehus. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Valgforsamling

15. september 2020  i Sognehuset
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Kontakt menighedsrådet

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det altid en god idé at kontakte sit lokale menighedsråd og høre, hvordan de organiserer deres arbejde. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage. Læs mere på menighedsraadsvalg.dk

Skriv til menighedsrådet på: 7966@sogn.dk,
eller find os på hjemmesiden:
www.torstedkirke.dk
og på Facebook.

VIGTIGE DATOER

BegivenhedDato

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020

Er du tiltalt af tanken om nærdemokrati? Kunne du tænke dig at lade din …

18. aug 19:00
21:30
18. aug 19:00 -
21:30

Valgforsamling til menighedsrådet

Valg af nyt menighedsråd. - i Torsted Sognehus (lokale 1), Torsted Sognehus …

15. sep 19:00
22:00
15. sep 19:00 -
22:00