ØSTERHÅB KIRKEGÅRD

Efter gudstjenesten den 9. juni 2013 indviede sognepræst Anne Assenholt den nye Østerhåb Kirkegård. Kirkegården er indrammet af en 1,20 m høj in situ støbt betonmur med vildvin på indersiden. Mod nord og syd understreges kirkegårdsrummet af blomstrende skarlagentjørn, et træ, der kun bliver 4-5 m højt. Mod vest er der åbent ud mod børneskoven, så den smukke udsigt fra kirken bevares. Alle gravpladser er lige store, så der kan nedsættes kister og urner overalt på kirkegården. Kirkegården er delt op i tre områder, der hver har sin karakter. Afdeling 1 mod nord har karakter af en traditionel Kirkegård, afdeling 2 i midten er en græsplæne formet som en blød slugt ned mod en lille sø, hvor der tidligere var et naturligt vandhul, og afdeling 3 mod syd er naturkirkegård. Igennem området løber en hovedsti belagt med slotsgrus og med indhak til siddepladser.  Langs stier, kirkegårdsmur, sø og kirkemuren rundt om selve kirken, friholdes en zone på mindst 2 meter for gravsteder. Der er reserveret to arealer til henholdsvis fremtidig præstebolig (i afdeling 1) og fremtidigt sognehus (i afdeling 3). I den traditionelle afdeling mod nord indrammes gravstederne af chaussésten sat bag en stålkant. Gravstederne er værnet af takshække og dækkes af bunddække. Der må ikke bruges perlegrus eller anden grus/stenbelægning. Supplerende beplantning er valgfri. Gravsten er valgfri. Rundt på arealet plantes paradisæbletræer. I afdeling 2 ligger gravstederne i klippet græs iblandet tusindfryd. Gravsteder indrammes af chaussésten, således at græsset kan slås. Ingen supplerende beplantning. Gravsten på plænen består af én type sten, som kan vendes på tre måder. Stenens materiale er valgfrit. Afdeling 3 har gravsteder i bunddække af vedbend iblandet stauder, løg og bregner. Gravsteder uden supplerende beplantning. Gravsten er valgfri. Træerne i området er hvidtjørn. Igennem området går en sti med trædesten. Ud for skovområdet har hovedstien et indhak med siddepladser, hvor der plantes hængepil. Ved siden af søen vil der også være siddepladser og en hængepil, og på søens vestlige bred plantes tre hængepil, som vil spejle sig i vandet. Derudover er der siddepladser på den store siddetrappe, som forbinder kirkegården med kirkepladsen. Ved siden af P-pladsen er der et lille materielhus med handicaptoilet og en lille materielgård. Da Torsted og Østerhåb Kirkegårde skal drives sammen, vil det meste materiel befinde sig på Torsted Kirkegård, så her er kun et mindre hus til det mest nødvendige i hverdagen. Kirkegården er tegnet af landskabsarkitekt Preben Skaarups tegnestue i Aarhus, og materielhuset er tegnet af arkitektfirmaet Birch & Svenning.

 

 

juni 2013 041
juni 2013 042
juni 2013 043
juni 2013 063
Orgel-kirkegaard-indvielse 065
Orgel-kirkegaard-indvielse 045

Se evt. video fra Østerhåb Kirkegård via denne link: http://vimeo.com/77680607